Αυτόματο Πότισμα

Εκτοξευτήρες (7)

Εξαρτήματα Ποτίσματος (9)

Λάστιχο Ποτίσματος (3)

Μπέκ Ποτίσματος (11)