Υλικά Στερέωσης

Αλυσίδες-Σχοινιά (24)

Γαλβανιζέ Κλειδιά (1)

Καρφιά (5)

Μαγνήτες (6)