Εργαλεία Μπαταρίας

Brand
Ισχύ (W)

SKIL Solo Energy Platform (19)

Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας (1)

Διάφορα Μπαταρίας (1)

Δισκοπρίονα Μπαταρίας (1)

Δράπανο Μπαταρίας (4)

Κατσαβίδια Μπαταρίας (1)

Κρουστικό Δράπανο Μπαταρίας (5)

Πολυεργαλείο Μπαταρίας (1)

Σέγα Μπαταρίας (2)