Ποτηροτρύπανα

Μετάλλου (3)

Μπετού (4)

Ξύλου (4)