Ηλεκτρικοί

Σπαστήρας Σταφυλιών Ηλεκτρικός (2.0HP) με Διαχωριστήρα & Αντλία ENO 20 ENOITALIA.

900,00
Σπαστήρας - διαχωριστήρας ηλεκτρικός (2.0HP) εφοδιασμένος με δύο κυλίνδρους αλουμινίου και με μια φυγοκεντρική αντλία για τη μεταφορά του μούστου στο δοχείο συλλογής.

Σπαστήρας Σταφυλιών Φυγοκεντρικός Ηλεκτρικός (2.0HP) Ανοξείδωτος με Διαχωριστήρα & Αντλία JOLLY 25 ENOITALIA.

970,00
Σπαστήρας - Διαχωριστήρας ηλεκτρικός (2.0HP) εφοδιασμένος με μια φυγοκεντρική αντλία για τη μεταφορά του μούστου στο δοχείο συλλογής. Το καλάθι του διαχωριστήρα και η φυγοκεντρική αντλία είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι.

Σπαστήρας Σταφυλιών Φυγοκεντρικός Ηλεκτρικός (2.0HP) Ανοξείδωτος με Διαχωριστήρα & Αντλία JOLLY 25 INOX ENOITALIA.

1.770,00
Σπαστήρας - Διαχωριστήρας ηλεκτρικός (2.0HP) εφοδιασμένος με μια φυγοκεντρική αντλία για τη μεταφορά του μούστου στο δοχείο συλλογής. Το καλάθι του διαχωριστήρα και η φυγοκεντρική αντλία είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι.

Σπαστήρας Σταφυλιών Φυγοκεντρικός Ηλεκτρικός (2.5HP) με Διαχωριστήρα & Αντλία JOLLY 35 ENOITALIA. (Αντιγραφή)

1.080,00
Σπαστήρας - Διαχωριστήρας ηλεκτρικός (2.0HP) εφοδιασμένος με μια φυγοκεντρική αντλία για τη μεταφορά του μούστου στο δοχείο συλλογής. Το καλάθι του διαχωριστήρα και η φυγοκεντρική αντλία είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι.

Σπαστήρας Σταφυλιών Φυγοκεντρικός Ηλεκτρικός (2.5HP) με Διαχωριστήρα & Αντλία JOLLY 35 INOX ENOITALIA.

1.080,00
Σπαστήρας - Διαχωριστήρας ηλεκτρικός (2.0HP) εφοδιασμένος με μια φυγοκεντρική αντλία για τη μεταφορά του μούστου στο δοχείο συλλογής. Είναι Κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι.

Σπαστήρας Σταφυλιών Φυγοκεντρικός Ηλεκτρικός (3.0HP) με Διαχωριστήρα & Αντλία JOLLY 50/A ENOITALIA.

1.900,00
Σπαστήρας - Διαχωριστήρας ηλεκτρικός (2.0HP) εφοδιασμένος με μια φυγοκεντρική αντλία για τη μεταφορά του μούστου στο δοχείο συλλογής. Το καλάθι του διαχωριστήρα και η φυγοκεντρική αντλία είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι.

Σπαστήρας Σταφυλιών Φυγοκεντρικός Ηλεκτρικός (3.0HP) με Διαχωριστήρα & Αντλία JOLLY 50/A INOX ENOITALIA.

3.900,00
Σπαστήρας - Διαχωριστήρας ηλεκτρικός (2.0HP) εφοδιασμένος με μια φυγοκεντρική αντλία για τη μεταφορά του μούστου στο δοχείο συλλογής. Το καλάθι του διαχωριστήρα και η φυγοκεντρική αντλία είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι.